เว็บไซต์

  • ทำด้วย WordPress ใช้ Theme Free
  • ออกแบบกราฟฟิคให้ฟรี
  • ไม่เกิน 5 หน้า
  • ไม่รวมค่าโดเมนและโฮสติ้ง สามารถเลือกจดได้ตามสะดวก
  • แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งต่อไป ครั้งละ 200 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ ภายใน 25 วัน
  • จ่ายมัดจำก่อนเริ่มงาน 50%