ตัดต่อวีดีโอ

  • ความยาวไม่เกิน 10 นาที หากเกิน นาทีละ 100 บาท
  • ถ้าใส่ซับ นาทีละ 200 บาท
  • แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งต่อไป ครั้งละ 200 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ ภายใน 7 วัน
  • สามารถมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน