โปสเตอร์

  • โปสเตอร์ ขนาดตามที่ต้องการ เช่น A4, A3 
  • ไฟล์ที่จะได้ เป็นไฟล์ Jpeg สามารถใช้งานทั้งออนไลน์และสั่งพิมพ์ได้ CMYK , RGB 
  • หากต้องการไฟล์ Photoshop จ่ายเพิ่มไฟล์ละ 150 บาท
  • แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งต่อไป ครั้งละ 100 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ 1-3 วัน
  • ชำระเงินก่อนเริ่มงาน ถ้าสั่ง 2 ชิ้นขึ้นไป สามารถมัดจำ 50%