โลโก้

  • ไฟล์ที่จะได้ เป็นไฟล์ Jpeg และ PNG ทั้งภาพสีและขาวดำ
  • หากต้องการไฟล์ Ai จ่ายเพิ่มไฟล์ละ 150 บาท
  • แก้งานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งต่อไป ครั้งละ 200 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ ภายใน 7 วัน
  • ชำระเงินก่อนเริ่มงาน ถ้าสั่ง 2 ชิ้นขึ้นไป สามารถมัดจำ 50%