ดูแลกราฟฟิคเพจเฟสบุ้ค

 • กราฟฟิคไม่เกิน 7 ภาพต่อเดือน
 • ภาพหน้าปก Cover
 • ภาพโปรไฟล์
 • วีดีโอสั้น(โฆษณา) ไม่เกิน 1 นาที  1 คลิป
 • ภาพปกวีดีโอ
 • กราฟฟิคไม่เกิน 10 ภาพต่อเดือน
 • ภาพหน้าปก Cover
 • ภาพโปรไฟล์
 • วีดีโอสั้น(โฆษณา) ไม่เกิน 1 นาที 2 คลิป
 • ภาพปกวีดีโอ
 • ฟรี แชตบอต
 • จัดการข้อมูลเพจให้สมบูรณ์