แบนเนอร์

  • แบนเนอร์ โฆษณาสินค้าหรือบริการ
  • สำหรับใช้งานออนไลน์ Facebook, Instagram, Line เป็นต้น
  • ไฟล์ที่จะได้ เป็นไฟล์ Jpeg
  • แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งต่อไป ครั้งละ 100 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ 1-3 วัน
  • หากต้องการไฟล์ Photoshop จ่ายเพิ่มไฟล์ละ 150 บาท
  • ชำระเงินก่อนเริ่มงาน ถ้าสั่ง 3 ชิ้นขึ้นไป สามารถมัดจำ 50%